Politica de confidentialitate si prelucrare date


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

             ROXABELA SRL, cu sediul in Galati, str. Brailei, nr. 156A, inmatriculata sub nr. J17/639/2012, CUI RO30242413, este operatorul magazinului virtual www.madammebijoux.ro si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aplicabil de la 25 mai 2018.

Va multumim ca ati ales sa fiti clientii nostri si va asiguram de toata disponibilitatea de a va oferi produse si servicii de cea mai buna calitate.

Prin intermediul acestui document, in spiritul unuia dintre principiile regulamentului – transparenta -, va informam despre modul in care colectam, folosim, transmitem si protejam datele dumneavoastra, atunci cand intrati in legatura cu noi, in scopul de a incheia o tranzactie pentru livrarea produselor noastre.

In calitate de operator, in sensul regulamentului european, suntem doritori sa aflam opiniile dumneavoastra si sa va furnizam toate informatiile de care aveti nevoie in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si va informam ca ne puteti contacta la adresa de e-mail  office@madammebijoux.ro.

  1. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM

Datele pe care le prelucram sunt colectate direct de la dumneavoastra, clientii nostri, atunci cand va inregistrati pe site-ul nostru si va creati un cont. In acest mod luam cunostinta de nume, prenume si adresa de email. In cadrul paginii dumneavoastra –„contul meu”, aveti posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare: numar telefon, fotografie, data nasterii, adresa de livrare, domiciliul, datele cardului, etc..

Cand doriti sa faceti cumparaturi si plasati o comanda, ne dati si informatii privind produsul (produsele) comandat(e), numele si prenumele, adresa de livrare, detalii privind facturarea, modul in care se face plata, numar de telefon, date despre cardul bancar, etc..

Facem precizarea clara ca nu prelucram date din categoria celor „speciale” in sensul regulamentului si nici nu dorim sa prelucram date ale minorilor.

  1. IN CE SCOP PRELUCRAM DATELE SI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in scopul incheierii si executarii unui contract de vanzare-cumparare – art. 6, alin. 1, lit.b, din regulament, iar prestarea acestui serviciu, presupune:

-crearea si administrarea contului de cumparator;

-preluarea comenzii, validarea ei, expedierea produsului, prin serviciul de curierat, si facturarea acestuia;

-gasirea de solutii in cazul anularii comenzilor, sau a oricaror alte probleme referitoare la onorarea comenzii;

-returnarea produsului in conditiile legii si rambursarea contravalorii lui.

In scopul imbunatatirii servicilor noastre, putem colecta si folosi unele informatii in legatura cu comportamentul dvs. de cumparator, putem sa va solicitam completarea unor chestionare de satisfactie referitor la comenzi si la conditiile in care au fost onorate acestea, putem face singuri, sau impreuna cu anumiti parteneri, studii si cercetari de piata.

Pentru marketing, va putem informa periodic in legatura cu cele mai bune oferte, va putem trimite prin orice tip de mesaj- mail, sms, etc. informatii cu privire la produse similare celor pe care le-ati achizitionat, sau v-au interesat, va putem transmite informatii privind oferte sau promotii.

    3. TERMENUL DE PASTRARE A DATELOR PERSONALE

In general datele dvs. personale sunt stocate atata timp cat aveti cont pe platforma noastra.

Vom stoca datele dumneavoastra potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocarii fiind diferita, in functie de scopul pentru care le folosim si de categoria de date. Politica noastra are la baza prevederile legale (inclusiv legislatia protectiei datelor cu caracter personal). Exista si situatii in care, legislatia in alte domenii (legea contabilitatii, legea arhivelor, etc.) ne impune sa stocam datele dumneavoastra pentru o anumita perioada de timp. In cazul in care nu exista o perioada de stocare stabilita prin lege, vom avea in vedere termenele de prescriptie aplicabile si practicile recomandate in domeniul protectiei datelor.

In spiritul prevederilor regulamentului, dvs. puteti oricand sa ne solicitati actualizarea, corectarea ori stergerea anumitor informatii, sau inchiderea contului.

In acelasi mod puteti solicita, in orice moment, dezabonarea de la buletinele informative (newslettere).

In cazul in care contul dvs. nu va fi accesat timp de un an, datele cu caracter personal care va privesc vor fi sterse, sub rezerva pastrarii anumitor date, daca legea, sau interesele noastre legitime, impun  acest lucru.

4.CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Pentru a va oferi servicii de cea mai buna calitate, este posibil ca datele dvs. personale sa fie transmise, ori sa oferim posibilitatea de acces la date, pe baza de contracte de parteneriat, unor parteneri cum sunt:

  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • unitatilor bancare;
  • furnizorilor de servicii IT;
  • furnizorilor de servicii de marketing;
  • institutiilor publice, in conditiile legii.

Facem precizarea ca datele dvs. nu vor fi transmise in afara României, fara acordul dumneavoastra.

5. PROTECTIA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

In calitate de operator am instituit un program si o procedura prin care am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la intocmirea, primirea, pastrarea, accesarea, transmiterea, utilizarea si predarea documentelor care contin date cu caracter personal, securitatea si controlul sistemelor informatice proprii, in vederea asigurarii confidentialitatii datelor si informatiilor, a distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Nu ne asumam nicio raspundere in cazul unor situatii neplacute, a unor incidente, datorate functionarii internetului. In ceea ce ne priveste datele dvs. cu caracter personal sunt pe deplin securizate.

  1. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ŞI/ SAU PRELUCRATE

6.1  Dreptul de a fi informat

Datele cu caracter personal, fiind obţinute direct de la dumneavoastra – persoana vizată-, in spiritual prevederilor regulamentului, in calitate de operator, va furnizam, prin acest document, următoarele informaţii: scopul în care se face prelucrarea datelor, informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de rectificare si stergere, la restrictionarea prelucrarii, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

6.2. Dreptul de acces la date

In calitate de  persoană vizată aveti dreptul de a obţine de la noi, confirmarea faptului că datele care va  privesc, sunt sau nu sunt prelucrate de noi si sa primiti informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii, sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal. Puteti solicita de la noi informatiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnata si înregistrată la registratura societatii. În cerere puteti arăta dacă doriti ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea  se va face numai personal.

Noi ne obligam să comunicam informaţiile solicitate, în termen de o luna de la data primirii cererii.

            6.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Aveti  dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma, în special a datelor incomplete sau inexacte, precum si transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma;

            6.4. Dreptul de opoziţie

Ca persoana vizată aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, ca date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

            6.5. Dreptul de a va adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a va adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveti dreptul de a va  adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

  1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACA NU NE FURNIZATI DATELE

Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele personale la care facem referire in acest document. Aveti libertatea de a decide ce date alegeti sa ne transmiteti. Totusi, daca nu ne oferiti datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil, pentru noi, sa va asiguram, in cele mai sigure conditii, livrarea produselor solicitate.

  1. DEFINIREA TERMENILOR FOLOSITI

a) ,,date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) ,,prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c) ,,operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

d) ,,destinatar”, înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal…”

e) „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul art. 51” din regulamentul european.

Va asiguram ca prelucrarea datelor dvs. personale se face in stricta concordanta cu  legislatia interna si cea europeana.

ROXABELA SRL, in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului  www.madammebijoux.ro, poate, in orice moment, si fara notificare prealabila, sa revizuiasca Politica de confidentialitate, prin actualizarea ei. Pentru a fi informati va adresam rugamintea sa vizitati periodic aceasta pagina in scopul luarii la cunostinta a noutatilor aparute in cuprinsul sau.